Esen Pen


Vizyon Misyon
Vizyon ve Misyonumuz

Vizyonumuz

“Temelden Çatıya ESEN” markasını yaymak.

Misyonumuz

• Plastik Boru Sektöründe;

    Ürün Çeşitliliği, Kalitesi, Performansı, Verimliliği, Ulaşılabilirliği, Geri Bildirimi Yüksek ve Kullanım Alanı Geniş Bir Ürün Grubunu Tüketime Sunmak ve Devamlılığını Sağlamak,

• Teknolojik Gelişmeleri En Hızlı Şekilde Alarak Sisteme Dahil Etmek ve Bu Yolda Personel Eğitimini Öncü Kılmak,  

• Plastik Sektöründe, Pazar Payımızı Yurt içi ve Yurt Dışında Arttırarak Ülke Ekonomisine Katkıda Bulunmak,

• Çalışanlarımızla, Tüm Çalışmalarımızda Önce Müşteri Memnuniyetini sağlamak,

• Doğal Kaynaklarımızı Tasarruflu Kullanarak Çevreye Verilen Zararı En Az Düzeye İndirmek,

• Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve ilgili tarafları ürünlerimiz ve çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirerek, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarının gerekliliklerine uymayı, etkinliğini sürekli iyileştirmek.


Değerlerimiz


SOSYAL SORUMLULUK

• İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı ürün ve hizmet üretmek,

KALİTE

• Üründe ve hizmette kalite bilincini yerleştirmek, her alanda önce kaliteyi hedef almak,

PAYLAŞIM

• Yaratılan değerlerin yönetim, çalışanlar ve iş ortaklarımız dahilinde hakkaniyet ilkesine uygun dağılımını sağlamak,

VERİMLİLİK

• Şirket kaynaklarını optimum düzeyde kullanarak, maksimum verimliliği sağlamak ve kaynak yönetimini etkin kılmak,

YENİLEŞİM (İnovasyon)• Faaliyet gösterdiğimiz her alanda yenilikleri alarak, iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini sürekli kılmak. (KAİZEN)

 
İsim:
E-Mail: