Esen Pen


Esen Teknolojisi
Esen Teknolojisi

ESENPEN, yeni nesil teknoloji ürünlerine yatırım yaparak, şirket kurumsallığına ve hizmet kalitesine katkı sağlayacak değişim gücüne sahip olmasıyla; müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, araştırma&geliştirme faaliyetleri, ürün pazarlama,insan kaynakları yönetimi… stratejilerini geliştirmesiyle karşımıza çıkıyor.

ESENPEN’in doğru ve önemli ilkelere bağlı gelişimi;üretimde kullanılan gelişmiş makine parkurunun,bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin hızlı,verimli kullanılması ölçeklenebilir ve kaliteli üretim planlamasına olanak sağlayarak, firmamızın yurtiçi ve yurtdışı pazarlara açılmasına olumlu gelişmeler sağlamaktadır.

ESENPEN’in teknolojiye verdiği önem, Ar&Ge faaliyetlerinden başlayarak üretim ve pazarlamanın her safhasında etkin operasyonlar yapma imkanı sağlar ve verimliliği artırır.
Kendi bünyesinde(tüm şubeleri dahil) ve müşteri/bayi ilişkilerinde “Gelişmiş Bilgisayar Ağları” üzerinden merkezi veri depolama sistemleriyle ticari,teknik ve kurumsal bilgilerin kesintisiz ve hızlı iletişimi sağlanmaktadır.

ESENPEN'in Network(VPN-LAN-WAN) altyapısını oluşturan Gateway,Router,Switch,Server,Client donanımlarından gerçek zamanlı veriler alınarak; kullanılabilirlik,band genişliği optimizasyonu,hata yönetimi ve performans yönetimi sağlanıyor.
Tüm bilişim sistemleri yönetimi ve yapılandırılması,Network yapısını oluşturan donanımların konfigürasyon yönetimleri ve değişiklikleri,verilerin düzenli yedeklerinin(back-up) alınması ESEN’in ‘Bilgi İşlem Departmanı’ tarafından bizzat yürütülmektedir..
Üretim alanında Barkod Sistemi tüm hammadde,malzeme ve ürünlerin kontrollü ve hızlı üretim aşamasından geçerek, doğru üretim planlaması ile düzenli giriş/çıkışların sağlanmasına olanak sağlamaktadır.

ESENPEN,
Muhasebe-Finans Yönetimi,Stok Yönetimi, Satın Alma Yönetimi,Satış ve Hizmet Yönetimi,Üretim…işlemlerini NETSIS Ticari programı ile yürütmektedir.
Üretim kaynakları planlama ve malzeme ihtiyaç planlama konularında Netsis’in MRP1,MRP2 modüllerinden yararlanmaktadır.Gerçek zamanlı üretiminin devamını sağlamak adına gelecekte MRP sistemlerinin yeniliklerini bünyesine katmaya devam edecek, İş amaçlarının ve gerekliliklerin bugünün şartlarına göre belirlenmesi, Potansiyel çözümlerin, üreticilerin ve katma değerli satıcıların değerlendirilmesi, Planların bugün için değil gelecek için yapılmasına yönelik ERP(Kurumsal Kaynak Planlaması) ve Müşteri memnuniyeti esasına dayanan şirket anlayışını devam ettirecek ve yenilikler kazandıracak CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) projelerinede yer verecektir.


ESEN TEKNOLOJİSİ İLETİŞİM İÇİN " info@esen.com" ADRESİNE BAŞVURUNUZ.

 
İsim:
E-Mail: